ДГ № 56 "Здравец"
град София
COVID-19

COVID-19

Наредба № Н-1 от 7 март 2024 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика на COVID-19

В сила от 15.03.2024 г..

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр. 22 от 15 март 2024 г.