ДГ № 56 "Здравец"
град София

Бюджет и отчети

Прикачени документи

БЮДЖЕТ на ДГ № 56 - 2024 г..pdf
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.
Отчет по бюджета за перода 01.01.2023 г до 31.12.2023 г.
БЮДЖЕТ 2023 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021
БЮДЖЕТ 2021
2020 - Отчет за бюджета за периода 09-2020
2020 - Отчет за бюджета за периода 06-2020
2020 - Отчет за бюджета за периода 03-2020
2019 - Отчет за бюджета за периода 12-2019
2019 - Отчет за бюджета за периода 09-2019
2019 - Отчет за бюджета за периода 06-2019
2019 - Бюджет Държавна дейност - 311
2019 - Бюджет Държавна дейност - 338
2019 -Бюджет Местна дейност