ДГ № 56 "Здравец"
град София

Яслена група Б "Дребосъчета"

Екип:

  • медицински сестри: Керка Тенева, Петранка Георгиева
  • Помощник възпитатели: Вилияна Цветкова, Мариана Андреева
  • педагог: Веселина Георгиева