ДГ № 56 "Здравец"
град София

Екип

Директор: Наталия Маринова

Яслена група А „Смехорани“:

Медицински сестри: Динева

Помощник възпитатели: Витлена Омайска

Яслена група Б „Дребосъчета“:

медицински сестри:
Керка Тенева

 

Помощник възпитатели:
Вилияна Цветкова 

Мариана Андреева

Група „Приказка без край“


Учители: Кирилка Христова

               Соня Живкова

Помощник възпитател: Йоана Дикова

 Група „Слънчице“


Учители: Надя Бонева

              Ирина Димитрова

Помощник възпитател: Станислава Стоилкова 

Група „Вълшебство“


Учители:     Мима Тапарова

                  Симеона Личкова

Помощник възпитател: Илияна Първанова

Група „Калинка“


Учители: Райна Тодорова

              Румяна Андреева 

             

Помощник възпитател: Христина Илиева 

Група „Мечо пух“


Учители: Анна Апостолова

              Мариета Райкова

Помощник възпитател: Любляна Николова

Група „Дъга“


Учители: Мирослава Янева

              Росица Ангелова

Помощник възпитател: Весела Сотирова 

Група „Мики Маус“


Учители: Галина Миланова

               Веселина Георгиева

Помощник възпитател: Иванка Гачева

Група „Веселушко“


Учители: Снежана Найденова

               Зорница Коева

 

Помощник възпитател: Еленка Виденова 

 

 

м.с. Цветанка Димитрова

 
ЗАС – Николета Павлова 

Домакин – Теодора Павлова

Счетоводител: Гергана Тошкова


 

 

Екип за подкрепа

Психолог: Росица Черкезова

Логопед: Цветелина Костадинова – от Държавен логопедичен център – София

Ресурсен учител: Стиляна Сиракова – от РЦПППО – София град