ДГ № 56 "Здравец"
град София

Екип

Директор: Наталия Маринова

Яслена група А „Смехорани“:

Медицински сестри: Бонка Антонова и Росица Григорова

Помощник възпитатели: Румяна Николова и Витлена Омайска

Яслена група Б „Дребосъчета“:

медицински сестри:
Керка Тенева

Петранка Георгиева

Помощник възпитатели:
Вилияна Цветкова 

Група „Приказка без край“


Учители: Кирилка Христова

                  Соня Живкова

Помощник възпитател: Моника Петрова

 Група „Слънчице“


Учители: Надя Бонева

                  Ирина Димитрова

Помощник възпитател: Станислава Стоилкова 

Група „Вълшебство“


Учители: Мима Тапарова

                  Симеона Личкова

Помощник възпитател: Евгения Йорданова

Група „Калинка“


Учители: Райна Тодорова

                Румяна Андреева 

                Корнелия Паскова

Помощник възпитател: Христина Илиева 

Група „Мечо пух“


Учители: Минка Атанасова

                  Райничка Стоичкова

Помощник възпитател: Любляна Николова

Група „Дъга“


Учители: Мирослава Янева

                 Росица Ангелова

Помощник възпитател: Весела Сотирова 

Група „Мики Маус“


Учители: Галина Миланова

                  Веселина Георгиева

Помощник възпитател: Иванка Гачева

Група „Веселушко“


Учители: Снежана Найденова

               Зорница Коева

 

Помощник възпитател: Еленка Виденова 

М.С. Цветанка Димитрова

 
ЗАС – Николета Павлова 

 

Счетоводител: Гергана Тошкова


ЗТС – Анна Апостолова 

 

Домакин – Теодора Павлова

Екип за подкрепа

Психолог: Росица Черкезова

Логопед: Гинка Стоянова-Соколова – от Държавен логопедичен център – София

Ресурсен учител: Татяна Бумбарова – от РЦПППО – София град