ДГ № 56 "Здравец"

град София

 

 

       Да се поставят основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европа,  да се насърчат към съхраняване на националната, културна и родова идентичност - това е целта на работа на целия екип на ДГ № 56 "Здравец"!

       Като основна ценностна единица в педагогическата дейност, е важно да се съхрани уникалността на детството, чрез съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето и чрез търсене на единство и хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното му развитие – гаранция за пълноценна готовност за училище.

 

Актуални новини