ДГ № 56 "Здравец"

град София

Целта на работата на целият екип на ДГ № 56 "Здравец" е да постави основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, както и да ги насърчи към съхраняване на националната , културна и родова идентичност.

Като основна ценностна единица в педагогическата дейност, е важно да се съхрани уникалността на детството, чрез съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето и чрез търсене на единство и хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното му развитие – гаранция за пълноценна готовност за училище.

Възможност за развиване на детските интереси и заложби в ДГ № 56 "Здравец" дават и организираните допълнителни образователни дейности. Видът и броят им се определя от родителите.

Ежегодно при желание от страна родителите се организират допълнително: ски училища, отдих на планина и еднодневни екскурзии.

Актуални новини