ДГ № 56 "Здравец"
град София

История

ДЕТСКА ГРАДИНА № 56 "ЗДРАВЕЦ" е създадена през 1981 г.

Намира се във вътрешността на ж.к. "Младост" - 3 и е разположена на 2 дка застроена площ и 10 дка залесен и озеленен двор.

В сградата се помещават осем групи детска градина и две яслени групи. Обособени са три салона за творчески и спортни дейности: физкултурен, музикален салон и интерактивна стая, където децата имат възможност да работят със съвременни електронни образователни ресурси и да развиват своята дигитална грамотност.

За децата се грижат висококвалифицирани педагози, психолог, логопед от Логопедичен център - гр. София, ресурсен учител от РЦПППО-София-град - за децата със СОП, непедагогически служители, както и екип от 6 медицински сестри.  Педагогическият персонал е с висок образователен ценз и стремеж за непрекъснато повишаване на квалификацията си.

Целта на работата на целият екип на детската градина е да постави основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, както и да ги насърчи към съхраняване на националната , културна и родова идентичност.

Като основна ценностна единица в педагогическата дейност, е важно да се съхрани уникалността на детството, чрез съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето и чрез търсене на единство и хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното му развитие – гаранция за пълноценна готовност за училище.

Възможност за развиване на детските интереси и заложби в ДГ №56 "Здравец" дават и организираните допълнителни образователни дейности. Видът и броят им се определя от родителите.

  • Чуждоезиково обучение – английски език;
  • приложни изкуства;
  • народни танци;
  • латино танци;
  • плуване;
  • футбол;
  • йога

Ежегодно при желание от страна родителите се организират допълнително: ски училища, отдих на планина и еднодневни екскурзии.