ДГ № 56 "Здравец"
град София

Допълнителни образователни дейности

 Допълнителните дейности, които се предлагат в Детска градина № 56 "Здравец"

и се провеждат във времето извън основните форми на педагогическо взаимодействие са:

 1. Английски език
 2. Народни танци
 3. Модерни танци
 4. Приложни изкуства
 5. Йога
 6. Футбол„
 7. Плуване

Ежегодно се предлагат по желание на родителите:

 • екскурзии;
 • зелено училище;
 • бяло училище;
 • посещения на музеии и галерии;
 • разходки и излети.