ДГ № 56 "Здравец"
град София

Прием

За учебната 2023/2024 година Детска градина № 56 "Здравец" ще функционира с 2 яслени и 8 градински групи.

Брой групи в детската градина по година на раждане за учебната 2023/2024 г. както следва:

две яслени сборни групи:

  • родени 2022 г. - посещават 0 деца, ще бъдат приети 10 деца /8 -общ ред; 2-Хронични заболявания/
  • родени 2021 г. – посещават 9 деца, ще бъдат приети 25 деца /23-общ ред; 2 - Хронични заболявания/
  • две групи, родени 2020 г. – посещават 36 деца., ще бъдат приети 16 деца /13-общ ред; 1-Хронични заболявания; 2-СОП/
  • две групи, родени 2019 г. – посещават 56 деца,
  • две групи, родени 2018 г. – посещават 56 деца;
  • две групи, родени 2017 г. – посещават 56 деца;

На кандидатстващите родители, препоръчваме внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, които ще посочат в профила на детето! Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!

ГРАФИК НА КЛАСИРАНИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА :

12.05.20223 г. Първо класиране по критерии за учебната 2023/2024 година (под граждански контрол)

12.05.2023 г. Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2023/2024г. - срок за записване до 26.05.2022 г. - 16.00 ч.

26.05.2023 г. Елиминиране на незаписаните деца от първото класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 17:00 часа

26.05.2023 г. Публикуване на резултатите от второ класиране за учебната 2023/2024 г. (срок за записване до 09.06.2023 г. - 16.00ч.)

09.06.202г. Елиминиране на незаписаните от второто класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 17:00 часа

09.06.2023 г. Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2023/2024г. (срок за записване до 16.06.2023 г.)

16.06.2023 г. Kрай на записване на класираните деца - 17:00 часа

 

25.08.2023 г. Първо текущо класиране за учебната 2023/2024 г. 

 

ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА ДГ № 56 „ЗДРАВЕЦ“

Понеделник - Петък

От 9.00 ч. до 16.30 ч.

 

Директор:

Наталия Маринова