ДГ № 56 "Здравец"
град София

Прием

 

За учебната 2024/2025 година Детска градина № 56 "Здравец" ще функционира с 1 яслена и 9 градински групи.

Брой групи в детската градина по година на раждане за учебната 2024/2025 г. както следва:

       една яслена сборна група:

 • родени 2023 г. - посещават 0 деца, ще бъдат приети 5 деца  /4 -общ ред; 1-Хронични заболявания/
 • родени 2022 г. - посещават 9 деца, ще бъдат приети 8 деца по-общ ред
 • три групи, родени 2021 г. – посещават 33 деца., ще бъдат приети 48 деца /39-общ ред; 6-Хронични заболявания; 3-СОП/
 • две групи, родени 2020 г. – посещават 51 деца,
 • две групи, родени 2019 г. – посещават 56 деца;
 • две групи, родени 2018 г. – посещават 56 деца;

Свободните места за учебната 2024/2025 г.  с постъпване през м. септември 2024 г, ще бъдат обявени на 08.04.2024г. 

 • 10.05.2024 г. - първо класиране за учебната 2024/2025г. 
 • 23.05.2024г.; 16.00ч. - край на записването и заключване на системата

                                 17.00ч. - второ класиране за учебната 2024/2025 г.

На кандидатстващите родители, препоръчваме внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ  ПГУ и I клас за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, които ще посочат в профила на детето! Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!

 

 С График на класиранията може да се запознаете в раздел "Календар"  на ИСОДЗ  ПГУ и I клас

ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА ДГ № 56 „ЗДРАВЕЦ“

Понеделник - Петък

От 9.00 ч. до 16.00 ч.

 

Директор:

Наталия Маринова

 

 

 

 

 

В А Ж Н О!

 

На вниманието на родителите на децата, кандидатстващи за трета подготвителна група /родени през 2018г./

 

За новата учебна 2023/2024 година в Детска градина №56 "Здравец" ще има свободни места в четвърта подготвителна група. Децата в нея са родени през 2017г.

От 15.09.2023г. деца от тази група ще отидат в подготвителни групи в училищата. Така ще се освободят  места. За тези свободни места ще могат да кандидатстват и деца, родени през 2018 година с променен набор. Ако желаете Вашето дете да кандидатства за тях, можете да смените набора на детето, като влезете в профила му. Това автоматично ще ви даде възможност да кандидатствате за свободно място в четвърта подготвителна група.

Свободните места за четвърта подготвителна група ще се появяват текущо в ИСОДЗ, когато деца от тези четвърти групи бъдат отписвани от родителите им - до 14.09.2023 г.

 Децата, които са постъпили с променен набор в четвърта група тази година, ще могат да останат отново в четвърта група в ДГ №56 "Здравец" и през следващата 2024/2025 учебна година, т.е. до постъпването им в първи клас.

За повече информация звънете на телефоните на ДГ № 56  "Здравец".

 

 

За учебната 2023/2024 година Детска градина № 56 "Здравец" ще функционира с 2 яслени и 8 градински групи.

Брой групи в детската градина по година на раждане за учебната 2023/2024 г. както следва:

две яслени сборни групи:

 • родени 2022 г. - посещават 0 деца, ще бъдат приети 10 деца /8 -общ ред; 2-Хронични заболявания/
 • родени 2021 г. – посещават 9 деца, ще бъдат приети 25 деца /23-общ ред; 2 - Хронични заболявания/
 • две групи, родени 2020 г. – посещават 36 деца., ще бъдат приети 16 деца /13-общ ред; 1-Хронични заболявания; 2-СОП/
 • две групи, родени 2019 г. – посещават 56 деца,
 • две групи, родени 2018 г. – посещават 56 деца;
 • две групи, родени 2017 г. – посещават 56 деца;

На кандидатстващите родители, препоръчваме внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, които ще посочат в профила на детето! Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!

ГРАФИК НА КЛАСИРАНИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА :

12.05.20223 г. Първо класиране по критерии за учебната 2023/2024 година (под граждански контрол)

12.05.2023 г. Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2023/2024г. - срок за записване до 26.05.2022 г. - 16.00 ч.

26.05.2023 г. Елиминиране на незаписаните деца от първото класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 17:00 часа

26.05.2023 г. Публикуване на резултатите от второ класиране за учебната 2023/2024 г. (срок за записване до 09.06.2023 г. - 16.00ч.)

09.06.202г. Елиминиране на незаписаните от второто класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 17:00 часа

09.06.2023 г. Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2023/2024г. (срок за записване до 16.06.2023 г.)

16.06.2023 г. Kрай на записване на класираните деца - 17:00 часа

 

25.08.2023 г. Първо текущо класиране за учебната 2023/2024 г. 

 

ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА ДГ № 56 „ЗДРАВЕЦ“

Понеделник - Петък

От 9.00 ч. до 16.30 ч.

 

Директор:

Наталия Маринова