ДГ № 56 "Здравец"
град София

Обществен съвет

Поименен състав на основните и резервни членове на Обществения съвет при ДГ № 56 "Здравец", съгласно Заповед № 179/20.12.2022г. на Директора на Детска градина № 56 "Здравец":

 

I.Основни членове на Обществения съвет:

1. Емил Миланов Милков - председател на Обществения съвет - родител

2. Виктория Георгиева Стоянова-Костова - родител

3.Ивайло Йорданов Илиев - родител

4.Диана Стоянова Димитрова - родител

5. Борислава Маринова Димитрова - представител на район "Младост", съгласно Зповед РМЛ22-РД09-136/28.03.2022г. на кмета на район "Мрладост" - СО

 

II. Резервни членове на Обществения съвет:

1. Калоян Росенов Панчелиев - родител

2. Диана Андонова Андонова - родител

3. Розалинда Георгиева Николова - родител

4. Денислава Пламенова Павлова - родител

5. Теодора Русинова - представител на район "Младост", съгласно Зповед РМЛ22-РД09-136/28.03.2022г. на кмета на район "Мрладост" - СО