ДГ № 56 "Здравец"
град София

Информация за родителите

Уважаеми родители, 

От 12.09.2022 г /понеделник/. започва нормалното посещение на децата от 2гр., 3гр. и 4гр., както и на досега посещавалите яслени групи.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

  • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно(фекална проба и скоч проба) Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
  • контактна бележка, удостоверяваща, че детето не е било в контакт със заразно болни и не е опаразитено-издадена не по-рано от 3 дни преди подновяване на посещението на детето в детската градина.

Тази бележка се издава от личния лекар на детето;

  • лична здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар /изисква се в началото на всяка учебна година/ 

Новите 1 групи и новоприетите в яслените групи, очакваме на 15.09.2022 г./четвъртък/

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

  • здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  • за децата постъпващи в яслена група – изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;
  • данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
  • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
  • деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

Благодаря Ви за отговорното отношение!

Очакваме Ви!