ДГ № 56 "Здравец"
град София

ПРИЕМ 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА

За учебната 2024/2025 година Детска градина № 56 "Здравец" ще функционира с 1 яслена и 9 градински групи.

Брой групи в детската градина по година на раждане за учебната 2024/2025 г. както следва:

       една яслена сборна група:

  • родени 2023 г. - посещават 0 деца, ще бъдат приети 5 деца  /4 -общ ред; 1-Хронични заболявания/
  • родени 2022 г. - посещават 9 деца, ще бъдат приети 8 деца по-общ ред
  • три групи, родени 2021 г. – посещават 33 деца., ще бъдат приети 48 деца /39-общ ред; 6-Хронични заболявания; 3-СОП/
  • две групи, родени 2020 г. – посещават 51 деца,
  • две групи, родени 2019 г. – посещават 56 деца;
  • две групи, родени 2018 г. – посещават 56 деца;

Свободните места за учебната 2024/2025 г.  с постъпване през м. септември 2024 г, ще бъдат обявени на 08.04.2024г. 

  • 10.05.2024 г. - първо класиране за учебната 2024/2025г. 
  • 23.05.2024г.; 16.00ч. - край на записването и заключване на системата

                                 17.00ч. - второ класиране за учебната 2024/2025 г.

На кандидатстващите родители, препоръчваме внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ  ПГУ и I клас за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, които ще посочат в профила на детето! Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!

 

 С График на класиранията може да се запознаете в раздел "Календар"  на ИСОДЗ  ПГУ и I клас

ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА ДГ № 56 „ЗДРАВЕЦ“

Понеделник - Петък

От 9.00 ч. до 16.00 ч.

 

Директор:

Наталия Маринова